Slide background

Мисия Кестен

Да спасим кестените в София!

От какво страдат кестените

Забелязвали ли сте как още в средата на юли прекрасните разперени листа на кестените стават кафяви? От 20 години кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща по-големи райони. Причината – един смъртоносен за фотосинтезата вредител, листоминиращият молец (Cameraria ohridella). Скоро всички 40-50-годишни символи на столицата ни могат да бъдат тотално унищожени.

Нашата мисия

Привличайки за участие шест столични училища, “Мисия Кестен” ще приложи трите най-лесни, ефективни и безвредни за околната среда практики за ограничаване разпространението на листоминиращия молец. На есен включилите се ученици ще събират окапалата от дърветата шума, през зимата ще монтират къщички за синигери, които са естествен враг на насекомото, а на пролет ще подготвят и поставят феромонни капани за привличане и улавяне на молците.

Освен горните три начина за справяне с листоминиращият молец, „Мисия Кестен“ има за цел преброяването не кестените в шест столични градини. Преброяването на дърветата включва събиране на GPS данни за местоположението на кестените в база данни чрез мобилно устройство със специално разработен софтуер.

 • Преброяване

  Извършва се със специално разработено мобилно приложение за iOS и Аndroid. Научи още.

 • Феромонни капани

  Привличат и унищожават мъжките молци, като по този начин се ограничава тяхното възпроизводство. Научи още.

 • Къщички за синигери

  Синигерът е естествен враг на молеца, защото се храни с неговите ларви. Научи още.

 • Събиране на шумата

  Какавидите на листоминиращия молец зимуват в листната шума, затова е важно тя да се събира. Научи още.

Новини и събития

Партньори

„Мисия Кестен“ се реализира с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната.

„Мисия Кестен“ се осъществява с подкрепата на Райфайзенбанк България в рамките на дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“. Инициативата е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Райфайзенбанк. Кампанията има за цел да подпомогне благотворителни инициативи в областта на здравеопазването, социална сфера, културата, образованието и опазването на околната среда. Основната идея на кампанията е да ангажира служителите на Райфайзен в благотворителните инициативи, като им предостави реална възможност да участват директно в дарителския процес и реализацията на подкрепените проекти.

Фондация „Цвете“
Списание 8
ЕЕА Grants
БДЗП
Да спасим в суматохата кестените
Райфайзенбанк България