Закачихме капаните в Яворов

Приятели!

Благодарим на всички които ни помогнаха да направим и наслагаме капаните в акцията а 17 април в ж.к. Яворов. Благодарение на Райфайзен банк, нейите служители и инициативата на банката „Избери, за да помогнеш“, с чийто средства бяха закупени необходимите феромони, направихме и поставихме около 50 капана в един от най-зелените квартали в София.