Доклад за информацията и нейното управление

http://kesteni.bg/media/pdf/Green_info_report.pdf

Докладът описва каква е наличната в структурите на Столична община информация по отношение на броя, състоянието и пространственото разположение на ценната дървесна растителност на територията...

Празник на кестена

Празник на кестена

Благодарим на всички приятели на кестените в София, с които заедно се забавлявахме на празника! Събота, 26 октомври бе един прекрасен ден с прекрасни хора,...