Капани за молци

Капани за молци

Благодарим на всички за усърдието при правенето и закачането на капаните за молци! Благодарим на 19-то училище „Елен Пелин“, с което наслагахме и презаредихме капаните...

Събрахме листата!

Събрахме листата!

Мисия Кестен и учениците от петте училища събираха кестенови листа в Борисовата градина, паркът на Военна академия, улиците в квартала около 19-то СОУ и парка...

План за борба с молеца

http://kesteni.bg/media/pdf/Horse_Chesnut_Camerraria.pdf

Планът описва заплахите за конския кестен на територията на град София. Извършен е пространствен анализ на картотекираните в рамките на проекта дървета. Посочени са мерки...

Доклад за информацията и нейното управление

http://kesteni.bg/media/pdf/Green_info_report.pdf

Докладът описва каква е наличната в структурите на Столична община информация по отношение на броя, състоянието и пространственото разположение на ценната дървесна растителност на територията...

Празник на кестена

Празник на кестена

Благодарим на всички приятели на кестените в София, с които заедно се забавлявахме на празника! Събота, 26 октомври бе един прекрасен ден с прекрасни хора,...