Резултати

Навигация: Начало / Резултати

Картотекиране

Основен продукт от реализацията на проекта „Мисия Кестен” е пълна база данни за разположението на кестеновите дървета в шест градски градини в София. Като тестов модел за работа, екипът по проекта направи пилотно преброяване на кестените на територията на ж.к. „Яворов”. Резултати от кампанията по преброяване и картотекиране на кестенови дървета в шест градски градини в София с училищата партньори са вече налични за преглед и сваляне в нашата база данни.

0 38-мо ОУ „Васил Априлов” – Парк Заимов
0 38-мо ОУ „Васил Априлов” – Докторска градина
0 129-то ОУ „Антим I” – Парк Военна Академия
0 20-то ОУ „Тодор Минков” – Парк НДК и бул. „Патриарх Евтимий”
0 19- то СОУ „Елин Пелин” – Градините на Медицинска академия и ул. „Георги Софийски”
0 119-то СОУ „Акад. Михаил Арнаудов” – Борисова градина, около кортовете на Академик

Карта

Мобилно приложение

Картотекирането на кестеновите дървета се осъществява с разработеното за целта на проекта софтуерно приложение Mission Chestnut. Приложението зарежда карта на района, където се намирате в момента и ако в близост до вас има кестен, просто отивате до него и натискате зеления бутон, така този кестен вече е преброен и фигурира в базата данни.

Изтегли приложението за Аndroid и iOS:

Доклад за информацията и механизмите за наблюдение и управление на дърветата в град София

Докладът описва каква е наличната в структурите на Столична община информация по отношение на броя, състоянието и пространственото разположение на ценната дървесна растителност на територията на град София. Той разглежда и механизмите с които местната администрация разполага за наблюдение и вземане на управленски решения по отношение на този ресурс. Докладът се фокусира върху наличната информация и нейното управление по отношение на кестеновите дървета на територията на града.

План за борба с листоминиращия молец и ограничаване на вредните влияния върху кестеновите дървета

Планът описва заплахите за конския кестен на територията на град София. Извършен е пространствен анализ на картотекираните в рамките на проекта дървета. Посочени са мерки за контрол на по-важните заплахи, застрашаващи съществуването на конския кестен в София. Разписани са план за действие и конкретни мерки, които да бъдат предприети за всяка една от картотекираните градски градини.